Sasoversteek Denderbelle blijft (voorlopig) behouden

03 December 2019

Sasoversteek Denderbelle blijft (voorlopig) behouden

De Vlaamse Waterweg nv plant al enkele jaren een vernieuwing van het sluizencomplex in Denderbelle waardoor de huidige sasoversteek voor fietsers en voetgangers zou worden afgeschaft. Dit lokte al heel wat protest uit in de omliggende gemeenten Lebbeke en Dendermonde. Op verzoek van Groen Lebbeke stelde Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams parlement, een parlementaire vraag over de timing van dit project en het behoud van de sasoversteek aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open-VLD). Uit het antwoord blijkt dat het project momenteel niet wordt voorzien in de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse regering. In de komende jaren zal worden nagegaan of er hiervoor alsnog budgettaire ruimte kan worden vrijgemaakt. “Dit betekent dat de huidige sasoversteek nog zeker enkele jaren zal behouden blijven”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen Lebbeke. “Dat is op zich goed nieuws voor de vele voetgangers en fietsers die er dagelijks gebruik van maken. Mocht het project toch ooit terug op tafel komen blijven we ervoor pleiten om ook dan de sasoversteek te behouden in het vernieuwde sluizencomplex. We zullen dit dossier dus zeker nauwgezet verder opvolgen!”, besluit Pollet.