Is uw tuin jachtterrein?

08 November 2019

Het jachtseizoen is in volle gang. Wist u dat jagers zélf kiezen waar dat wel en niet mag? Hoe kan dat? Jagers maken ieder jaar hun jachtplan op. Daarop duiden ze de terreinen aan waarop ze gaan jagen. In principe zijn er twee regels: ze mogen niet jagen op andermans grond zonder toestemming van de eigenaar én ze hebben 40 hectare aaneengesloten grond nodig om met het geweer te mogen jagen. Maar: tot voor kort was er niemand die de plannen controleerde. Jagers konden hun terrein zo inkleuren dat ze 40 hectare hadden, of ze nu toestemming hadden van de omliggende eigenaars of niet. Het gevolg is dat hele straten, privétuinen, scholen, speelbos, sportterreinen, begraafplaatsen… jarenlang ingekleurd stonden als jachtterrein. Dat is voor de verenigingen van de jagers (ook “wildbeheereenheden” genoemd) financieel interessant. Zij krijgen subsidies - belastinggeld dus - op basis van de oppervlakte van het totale jachtterrein. Pas in 2014 besliste de wetgever dat wanneer een jager zijn jachtplan wil uitbreiden met een nieuw perceel, hij daarvoor de schriftelijke toestemming van de eigenaar moet hebben. Echter: alles wat ooit ingekleurd was als jachtterrein, blijft jachtterrein. Wat kunt u doen? Hier kunt u nakijken of uw tuin jachtterrein is. Alles dat groen is, is jachtterrein. Voor Lebbeke ziet de kaart er momenteel zo uit: Is uw tuin jachtterrein? Dan zegt de jager die dit inkleurt dat hij het recht heeft om te jagen op uw eigendom, zelfs met geweer. Hij moet wel minstens 150 meter afstand houden als hij in de richting van uw woning schiet. Schiet hij in de andere richting, dan kan hij tot op 25 meter van uw woning komen. Wilt u dat niet? Dan kunt u deze fout laten rechtzetten via https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan. Dat rechtzetten heet “uitkleuren”. Als u uw perceel uitkleurt mag er niet meer in gejaagd worden én mag de jager het niet meer opnemen in zijn jachtplan. Wat als u een bos heeft of u bent landbouwer, en er zit een dier dat schade berokkent? Bijzondere jacht (om schade te voorkomen) en bestrijding (als er schade is) wordt apart geregeld. Dan blijft de tussenkomst van een jager wél mogelijk. Wat vindt Groen? Groen stelt al jaren dat er er enkel op andermans grond kan gejaagd worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Hiervoor zullen we voorstellen blijven doen in het Vlaams parlement!