De grote stationsenquête

16 Oktober 2019

De grote stationsenquête

Eind mei hield Groen Lebbeke een stationsenquête bij de pendelaars die gebruik maken van een van de drie stations op het grondgebied van Lebbeke: Lebbeke, Heizijde en Baasrode-Zuid. In de bevraging werd gepeild naar de algemene tevredenheid over de stationsomgevingen, de mogelijke verbeteringen en naar de toekomst van het leegstaande stationsgebouw. De resultaten zijn ondertussen verwerkt en geanalyseerd. De enquête werd ingevuld door ongeveer 10% van de Lebbeekse pendelaars, waarmee het resultaat zeker representatief is. "LEBBEEKSE PENDELAAR MATIG TEVREDEN OVER STATIONSOMGEVINGEN" Het viel op dat de Lebbeekse pendelaar matig tevreden is over de stationsomgevingen. Er is een grote vraag naar meer en beter beveiligde fietsenstallingen, meer treinverbindingen, aankondigingsborden op de perrons en meer vuilnisbakken om zwerfvuil tegen te gaan. Wat de leegstaande stationsgebouwen betreft worden enkele interessante suggesties gedaan: een fietsatelier, een horecazaak, een crèche, een openbaar toilet, een wachtzaal of een ruimte voor gemeenschapsinitiatieven of pop-up-initiatieven. De NMBS heeft ondertussen bevestigd dat enkele geïnteresseerde ondernemers zich hebben gemeld. Binnenkort wordt een marktconsultatie opgestart. De resultaten zullen werden overgemaakt aan het gemeentebestuur en de NMBS, die momenteel volop werk maakt van het nieuwe vervoersplan 2020-2023.